Odkedy majú ľudia potrebu vymieňať si tovary, odvtedy existuje meranie.

virtuálne laboratórium

Všetko čo potrebujete vedieť o meraní
Prejsť na Dĺžka

Dĺžka

Meranie dĺžky patrí medzi najdôležitejšie metrologické úlohy v ľudskej histórii. Hlavnou oblasťou použitia meradiel dĺžok je meranie rozmerov telies definovaných v priestore, preto v mnohých priemysledných odvetviach patrí k základným atribútom výroby.

Prejsť na Teplota

Teplota

Teplota je termodynamická stavová veličina definovaná na základe účinnosti vratného Carnotovho cyklu.

Prejsť na Tlak

Tlak

Tlak je jednou zo základných fyzikálnych veličín. Závisia od neho vlastnosti väčšiny kvapalných alebo plynných látok, ich energetický obsah a podobne.

Prejsť na 3D meranie

3D meranie

Pre definovanie polohy bodov CMM využíva súradnicové sústavy. Existuje niekoľko druhov základných súradnicových systémov.

O projekte VLM

Základné informácie o tom ako táto stránky pomáha vo výučbe
Všetko čo potrebujete vedieť o meraní nájdete tu

Tento portál je výsledkom riešenia projektu Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometrických veličín. Projekt c. 014STU-4/2015.

Webstránka umožní absolventom vysokoškolského štúdia zvládnuť úlohy merania geometrických veličín hotových výrobkov ale aj merania a monitorovania technických a neelektrických veličín v prebiehajúcich procesoch strojárskych resp. automobilových výrob.

Portál virtuálne prepojil spolupracujúce pracoviská projektu a poskytuje informačnú databázu pre potreby vzdelávania a výskumu študentov a doktorandov v odbore metrológia. Zároven boli realizované štyri originálne meracie a testovacie zariadenia, ktoré sa dajú využit na pedagogické a vedecko-výskumné účely.