11.5.2016

DEA

dea

DEA Global Performance 12.22.10

Základná charakteristika súradnicového meracieho stroja:

Konštrukcia: portálová
Merací rozsah: x = 1 200 mm, y = 2 200 mm, z = 1 000 mm
Maximálna hmotnost meranej súciastky: 2 250 kg
Maximálna chyba MPEE: MPEE = (2,5 ± L/333) µm
Merací a vyhodnocovací softvér: PC-DMIS CAD++ v4.3 MR1