11.5.2016

Wenzel

wenzel1

WENZEL LH87 CNC Premium

Základná charakteristika súradnicového meracieho stroja:

Konštrukcia: portálová
Merací rozsah: x = 800 mm, y = 1 500 mm, z = 700 mm
Maximálna hmotnost meranej súciastky: 1 000 kg
Maximálna chyba MPEE:MPEE = (1,5 ± L/450) µm
Merací a vyhodnocovací softvér: Metrosoft CM3.8