Príklad 1

Bola meraná určitá dĺžka súčiastky. Vyhodnoťte neistotu merania ak poznáme zložku neistoty typu B Z1max. Je známe, že namerané hodnoty aj chyba meradla majú normálne rozloženie. Výsledok vyjadrite s pravdepodobnosťou 95 %.