11.5.2016

Príklady

Príklad

 

Vyrobili sa tri hriadele, ktoré majú vyhovieť predpísanej špecifikácii Æ20h7. Kontrolór kvality tieto hriadele premeral, pričom použil posuvné meradlo s digitálnym ukazovateľom, ktoré má rozlíšenie 0,01 mm a najväčšiu dovolenú chybuD = 0,03 mm. Namerané hodnoty uvádza nasledujúca tabuľka. Rozhodnite, či jednotlivé hriadele vyhovujú predpísanej špecifikácii. Vplyv okolia na jednotlivé merania môžeme zanedbať.

Namerané hodnoty

Číslo merania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hriadeľ 1 19,92 19,92 19,93 19,92 19,92 19,92 19,93 19,93 19,92 19,92
Hriadeľ 2 19,82 19,82 19,82 19,83 19,82 19,82 19,81 19,82 19,83 19,82
Hriadeľ 3 19,70 19,70 19,70 19,71 19,70 19,70 19,70 19,70 19,71 19,70

 

Pre riešenie úlohy kliknite sem riešenie.