11.5.2016

Pripojenie otáčkomerov

Pripojenie otáčkomerov k meranému objektu

Otáčkomery bývajú spojené s meraným zariadením buď trvalo, alebo krátkodobo (v prípade ručného merania). Na trvalé spojenie otáčkomera s meraným objektom sa v zásade dajú využiť tri riešenia:
a) remenový prevod,
b) trecí prevod,
c) pružná spojka.

Prvé dva prípady predstavujú spojenie otáčkomera a meraného objektu mimo osi otáčania meraného objektu, pružná spojka vyžaduje pripojenie otáčkomera v osi otáčania meraného objektu. Pri mimoosovom pripojení sa frekvencia otáčania meraného objektu odvádza z obvodovej rýchlosti tohoto objektu, preto treba poznať aj jeho priemer a nominálny priemer remenice resp. prítlačného kotúča. Samozrejme sa takto do merania vnášajú ďalšie neistoty. V prípade remeňového prevodu sa na spojenie otáčkomera s meraným objektom používajú dve remenice s rovnakým prierezom drážky a klinový remeň. Treba zabezpečiť dostatočné napnutie klinového remeňa, aby nedošlo k preklzu.

 

Pripojenie otáčkomera pomocou remeňového prevodu.

V súčasnosti sa už využívajú aj presné ozubené remene s napínacími remenicami.