29.5.2016

Histogram

Histogram početností sa odlišuje od  Paretovho diagramu  iba iným obsahom zobrazovaných premenných, nie spôsobom grafického  vyjadrenia.

histogram