29.5.2016

Paretov princíp a Lorentzova krivka

Pôvod Paretovho princíu vychádza z jeho citátu, že „prevažná väčšina bohatstva, 70-80%, je vlastníkom malej skupiny ľudí, 30-20%. Z tohoto dôvodu bolo u nás dlho nevhodné až nežiadúce tento princíp používať.

pareto 1

Výsledok Paretovej analýzy

Pareto