11.5.2016

Princíp termočlánku s voltmetrom

Princíp termočlánku s vloženým vodičom

Platí pravidlo vloženého vodiča – tretí kov, ktorý sa vloží medzi dva rozdielne kovy, nemá na výstupné termoelektrické napätie žiaden vplyv, pokial majú jeho pripojovacie body rovnakú teplotu.

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich