11.5.2016

Princíp termočlánku s voltmetrom

Princíp termočlánku s vloženým vodičom

Platí pravidlo vloženého vodiča – tretí kov, ktorý sa vloží medzi dva rozdielne kovy, nemá na výstupné termoelektrické napätie žiaden vplyv, pokial majú jeho pripojovacie body rovnakú teplotu.