11.5.2016

Princíp termočlánku

Princíp termočlánku

Pokial sa spoja dva rovnaké kovové materiály, na teplom spoji sa generuje termoelektrické napätie rovné nule,
takže Us = 0. Pri rôznych kovové materiáloch je výstupné termoelektrické napätie rovné nule v prípade, ked obidva konce (teplý aj studený spoj) majú tú istú teplotu. Termoelektrické napätie bude nenulové, ak na koncoch spojov vzniká teplotný gradient.