11.5.2016

Princíp termočlánku

Princíp termočlánku

Pokial sa spoja dva rovnaké kovové materiály, na teplom spoji sa generuje termoelektrické napätie rovné nule,
takže Us = 0. Pri rôznych kovové materiáloch je výstupné termoelektrické napätie rovné nule v prípade, ked obidva konce (teplý aj studený spoj) majú tú istú teplotu. Termoelektrické napätie bude nenulové, ak na koncoch spojov vzniká teplotný gradient.

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich