11.5.2016

Termočlánok s izotermickým blokom

Termočlánok s izotermickým blokom

Pri vzniku dvoch spojov kovových materiálov vznikajú dve termoelektrické napätia. Jedno z nich, na spoji kovového materiálu a voltmetra je nežiadúce, eliminujeme ho napríklad tak, že ho uložíme do izotermického bloku s teplotou 0 °C.