11.5.2016

Tlak

Tlak je jednou zo základných fyzikálnych veličín. Závisia od neho vlastnosti väčšiny kvapalných alebo plynných látok, ich energetický obsah a podobne.

Podľa normy STN EN ISO 80000-4 sa tlak definuje ako podiel sily a plošného obsahu. V technickej praxi sa najčastejšie meria tlak v tekutinách (v kvapalinách alebo v plynoch). Pritom sa používa niekoľko pojmov, ktoré upresňujú, aký tlak sa meracím prostriedkom odmeral. Buď sa nameraný tlak vzťahuje k absolútnemu nulovému tlaku, alebo k barometrickému tlaku:

-    absolútny nulový tlak (absolútne vákuum) je teoretický nulový tlak v priestore dokonale zbavenom akýchkoľvek hmotných častíc,

-    absolútny tlak je nameraný tlak vztiahnutý k absolútnej tlakovej nule,

-    rozdielový tlak (tlaková diferencia) je rozdiel dvoch tlakov, pričom ani jeden z nich nie je zhodný s barometrickým tlakom,

-    barometrický tlak (niekedy sa nazýva atmosferický alebo okolitý tlak) je absolútny tlak vzduchu v danom mieste a za skutočných podmienok. Hodnota normálneho barometrického tlaku prepočítaná na hladinu mora pri 0 °C je 101 325 Pa,

-    pretlak pe sa podľa tej istej normy definuje ako pe = p - po, kde p je nameraný absolútny tlak a po je barometrický tlak. Pretlak môže byť kladný alebo záporný. Závisí to od toho, či je tlak p väčší ako barometrický tlak po alebo naopak. Záporný pretlak sa nazýva podtlak. Pretlak sa meria tak, že na jeden vstup snímača rozdielového tlaku sa privedie meraný tlak a druhý vstup snímača sa prepojí s atmosférou. Prístroj na meranie pretlaku, ako aj podtlaku, sa nazýva manometer.

Orientačné rozdelenie oblasti tlakov znázorňuje obrázok:

tlak oblasti.png, 48kB

1 komentár u „Tlak

Nie je možné pridávať komentáre.