11.5.2016

Dĺžka

Meranie dĺžky patrí medzi najdôležitejšie metrologické úlohy v ľudskej histórii. Hlavnou oblasťou použitia meradiel dĺžok je meranie rozmerov telies definovaných v priestore, preto v mnohých priemysledných odvetviach patrí k základným atribútom výroby.

    V súčastnosti sa s rozvojom modernej techniky kladú nové požiadavky aj na meranie dĺžky. Zvýšila sa presnosť obrábacích strojov, takže sa vo výrobe čoraz viac využívajú meradlá dĺžky s chybou meradla v rádovo v mikrometroch. Úplne nové možnosti prináša rozvoj moderných technológií, najmä laserovej meracej techniky. Pokrok v elektronike postavil na kvalitatívne novú úroveň aj klasické meracie prostriedky (mikrometre, posuvné meradlá a podobne), ktoré už v súčasnosti patria do bežnej výbavy strojárskych aj nestrojárskych podnikov.

    Dĺžka je jednou zo základných veličín, na ktorých je založená sústava SI. Podľa normy 80000 sa dĺžka označuje písmenom l alebo L. Jednotkou dĺžky je 1 meter (značka m). Podľa tej istej normy sa 1 meter definuje ako dráha, ktorú prejde svetlo za časový interval 1/299 792 458 sekundy.