11.5.2016

Spektrálny pyrometer

Spektrálny pyrometer

 

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain